Dumheter

Date: 2008-11-02 11:52:02 Created: null

Överträffad av medlem av den himmelska härskaran. (Engelbrekt)

Hörselnedsatt kungaätt. (Vasa)