14 Oct 2009, 13:29

Date: 2009-10-14 17:29:57 Created: 2009-10-14 17:29:57

antar att det går över snart, men just nu känns saker väldigt bra på min front.