En vårsång för utvecklare

(Melodi: Längtan till landet (vintern rasat))

Lintern parsat ut i våran källkod
varje varning smälta ner och dö.
Ingen ser bland kodens mörka ställen
gömmer jag död kod som kommentar.

Jag kör VS Code med purpurtema,
debuggande, as-sur, viskande:
"Vilken idiot har skrivit koden
som mot mig just nu så hånfullt ler?"

Jag kör VS Code med purpurtema,
debuggande, as-sur, viskande:
"Vilken idiot har skrivit koden
som mot mig just nu så hånfullt ler?"

Git bisect och jag blir inte vänner,
i kaninhål har jag trillat ner.
Famlar blint och skriver till konsollen,
mitt självförtroende jag nöter ner.

När så Chrome har ätit allt mitt minne
och så prompt det lägger sig att dö
Tänka jag blott i mitt stilla sinne:
Kan man leva på att baka bröd?

När så Chrome har ätit allt mitt minne
och så prompt det lägger sig att dö
Tänka jag blott i mitt stilla sinne:
Kan man leva på att baka bröd?