28 Jul 2010, 12:13

Date: 2010-07-28 12:13:39 Created: 2010-07-28 12:13:39

är lite imponerad över hurpass snabbt och exakt Ipaden hittar min GPS-position, även inne i min välavskärmade bostad.