9 Apr 2010, 15:16

Date: 2010-04-09 19:16:06 Created: 2010-04-09 19:16:06

är nöjd med dagens fokus, me klart missnöjd med (avsaknaden av) utdelning.