7 Apr 2010, 14:21

Date: 2010-04-07 18:21:50 Created: 2010-04-07 18:21:50

ser med blandade känslor hur Manuel plastar in böcker. Vad skulle kunna gå fel?