28 Oct 2009, 13:49

Date: 2009-10-28 17:49:52 Created: 2009-10-28 17:49:52

koden beter sig inte och subversionservern är oåtkomlig. Inte helt lätt att komma framåt då.