Resultat, diskussion

Date: 2008-11-02 11:52:02 Created: null

Förändringsarbetet gick mycket planenligt, ändringarna kunde genomföras som förutsett och inga större överraskningar dök upp. Ytterligare felsöknignar och säkerhetskontroller behövs förmodligen och en hel del kan antagligen förbättras med avseende på snabbhet och enkelhet, men rent allmänt finns och fungerar allt som det var tänkt. Vissa saker kan inte heller ges behörighet till med mindre än att användaren görs till rotanvändare, men detta är ett medvetet val då dessa funktioner ändå inte bör ges till någon annan (exempelvis att kunna se vilka användarnamn och lösenord användare loggar in med).